25 Aprel, 2018 08:26

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Qocaman elm adamı - Bayram Allahverdiyev

23.01.2018 10:29

Bayram Vəli oğlu Allahverdiyev 1938-ci il yanvar ayının 23-də Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1957-1962-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Kitabxanaşünaslıq şöbəsində “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” üzrə təhsil almışdır. 1962-1964-cü illərdə Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində klub müdiri, 1964-1967-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. 1968-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. Elə həmin ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 1968-1992-ci illərdə BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dosent və professoru vəzifəsində, 1992-ci ildən 2012-ci ilə qədər BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə AMEA-nın Dil və Ədəbiyyat İnsitutunda “Orta əsr Azərbaycan kitabı (XI – XVIII əsrlər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, 1991-ci ildə isə Moskvada “Azərbaycan Respublikasının texniki kitab nəşrinin tarixi (1920-1985-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə əlyazma kitablarının yaranması, tərtibatı və yayılması xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmışdır. Azərbaycan kitabının tipologiyası, Azərbaycan texniki kitabının nəşri, formalaşması və tipologiyasını tədqiq və inkişaf etdirmişdir. 4 elmlər namizədi yetişdirmişdir. Ailəlidir, 4 övladı var.


- Ad gününüzü necə qeyd etdiniz?

-Mənim ad günüm yanvar ayının 23-dədir. Buna görə də, mənimlə bağlı dostlar, tanışlar, dövlət səviyyəsində televiziyalar maraqlanır. Bu maraqlar bir tərəfdən məni sevindirir, digər tərəfdən məni keçdiyim həyat yoluna bir daha nəzər salmağı tələb edir.

Mənim həyat yolum, keşməkeşli, çətin, maraqlı və bəzi hallarda sevindirici olmuşdur. Buna görə də belə hesab etdim ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası mənim haqqımda veriliş aparsa daha yaxşı olar. Azərbaycan Dövlət Televiziyasına yazılı şəkildə müraciət etdim və müraciətimə müsbət cavab aldım. Çünki, mənim elmi və tədris fəaliyyətim çoxcəhətli, çoxşaxəli və zəngin olmuşdur.

                Azərbaycan Dövlət Televizyasının mənim fəaliyyətimin çoxcəhətli olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra sorğuma müsbət cavab verildi, mənə bir daha məlum oldu ki, dövlət müəssisələri, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti, elmə, alimə hər zaman yüksək dəyər vermişdir və verir. Buna görə də mənim haqqımda bir saatlıq efir vaxtı ayrıldı və 80 illik həyatımın, elmi fəaliyyətimin bir çox cəhətləri orada öz əksini tapmışdır. Bir daha hiss etdim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan alimlərinə, incəsənət xadimlərinə verdiyi dəyərlər hər bir dövlət müəssisəsində əsas götürülür. Azərbaycan Dövlət Televiziyası da bu istiqamətdə öncül ana televiziya hesab edilir.

                Həm də bir çox respublikanın tanınmış mətbuat orqanlarında, tanınmış, sayılıb seçilən alimlər tərəfindən mənim həyat və yaradıcılığıma həsr edilmiş, tədris fəaliyyətimi işıqlandıran çox sayda elmi məqalələri dərc edildi.

                -80 yaş sizə nə deyir? Bu yaşa qədər gəlib çatmaq bir insan üçün nə deməkdir?

                - 80 yaş mənə çox şeylər bəxş etdi. Gözəl ailəm, iki oğlum, iki qızım, dörd nəvəm, bir nəticəm var. Bütün ailə üzvlərim ali savadlı, təhsilli, xalqımıza ləyaqətlə xidmət göstərirlər. İki qızım həkimdir, xalqımızın sağlamlığına öz fəaliyyətlərində xüsusi yer verirlər.

                80 yaş mənə deyir ki, sən öz elmi fəaliyyətinlə öyünə bilərsən. Ən çətin elm sahələrindən biri olan kitab haqqında elmin bütün sirrlərini ilk dəfə ölkəmizdə araşdıran, bu problemi elmi-tədqiqatlara cəlb edən mən oldum. Ömrümün 40 ilindən çoxunu kitab və kitabçılıq işinə, orta əsr xəttatların, rəssamların, cildçilərin, nəqqaşların, zərkubların, müzəhhiblərin və s. fəaliyyətlərini üzə çıxarıb kitablarda, mətbuat səhifələrində nəşr etdirdim. Yazdığım məqalələrdə, kitablarda, dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində dövlətçilik prinsipi əsas götürülmüş, xalqımızın adət-ənənələrinin zəngin olduğu, kitab mədəniyyətinin yüksək olduğu və hamı tərəfindən təqdir edilən hörmətli bir iş kimi öz əksini tapdı.

                Əlbəttə, ki, bu yaş az yaş deyil. Bu illər ərzində keşməkeşli həyat, elmi mübarizələr, elmi araşdırmalar, tədqiqatlar həyat kitabımın bütün səhifələrində öz əksini tapdı. 49 yaşımda həyat yoldaşımı vaxtsız itirdim. Dörd övlada həm ata, həm də analıq təəssübkeşliyi göstərdim. Hamısını sağlam, təhsilli böyütdüm. Oğlanları evləndirib, qızları köçürtdüm. Nəvə toyu edib nəticə gördüm. Bunlar hamısı mənim ömür kitabımın ən zərif və sevincli səhifələridir.

                Təbii ki, həyat hər zaman sevincli, büsatlı olmur. Yaşadığımız həyatda sevincli günlərlə bərabər, çətin, ağır günlərim də olmuşdur. Mən bunların hamısından şərəflə keçdim. Ömür yolumu beləcə 80 yaşa gətirib çatdırdım.

-        Maraqlıdır, müəllimin doğum gününü ilk təbrik edən kim oldu?

                Məni ilk təbrik edən qız nəvəm Kübra xanım oldu. Mənə onun təbriki dünyaları bəxş etdi.

-        Siz istədiyiniz həyatı yaşamısınızmı?

                -Bu sual dərin mənalı sualdır. Çünki, biz həyata gələrkən taleyimizdən xəbərsiz oluruq. Heç kəs, nə doğulacağı Vətəni, nə valideynlərini, nə də taleyini özü müəyyən etmir. Xoşbəxtəm ki, vətənim Azərbaycandır. Bu taleyimin ən gözəl bəxşeyişidir mənə. Mən də vətənimə layiqli övlad olmağa hər zaman çalışmışam. Valideynlərim kasıb, kolxozçu olublar. Atam II Dünya müharibəsinə yola düşmüş və Ukrayna cəbhəsində 1943-cü ildə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Anam isə 40 ildən çox kolxozda sağıcı işləmiş və dəfələrlə dövlət tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Taleyin yazısı belə olub ki, mən valideynlərimi vaxtsız itirmişəm. Mən aspiranturada oxuyanda anam da dünyasını dəyişdi. Mənim sonrakı uğurlarımı görmək ona nəsib olmadı. Bu da taleyin bir acı yazısıdır. Lakin mən onları həmişə anıram, onları yadıma salanda çox kövrəlirəm. Hər yaşda valideynə övlad tərəfindən böyük qayğı olduğunu dərk edib, onların yoxluğuna təəssüflənirəm.

                Həyat elə gətirdi ki, mən  ali təhsilimi başa vurduqdan sonra həyatımın böyük bir hissəsi elmi işlərə, tədqiqatlara bağlandı. Bu sahədə çoxlu çətinliklərim olub və həmişə bu qarşıya çıxan problemləri müsbət həll etməyə çalışmışam. Bu da bir taleyin qismətidir.

-        80 yaşda ən böyük arzunuz nədir?

                -Mənim ziyalı alim kimi ən böyük arzum ölkəmizdə Qarabağ münaqişəsinin həll olunması, qaçqın və köçkünlərimizin öz torpaqlarına qayıtmasıdır. Hər il neçə-neçə oğullarımız şəhid olur, ana-bacılarımızın, gəlinlərimizin, qızlarımızın gözü yaşlı qalıb. Müharibə amansızdır, qəddardır. Mən nəinki Azərbaycanda bütün dünyada sülhün, barışığın bərqərar olmasını arzu edirəm. Bu arzudan sonra bütün arzuların həyata keçməsi asanlaşar.

                - Müdriklik zirvəsində, gənclərə, o cümlədən tələbələrə tövsiyələriniz nədir?

                Bu zirvədə mənim gənclərə, tələbələrə tövsiyəm gözəl təhsil almaq, vətənə, dövlətimizə layiqli xidmət göstərmələridir. Çünki bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev hər zaman təhsilin, elmin inkişaf etdirilməsini əsas tutub və bunun üçün hər zaman cəmiyyətdə təhsillin, elmin və intellekt səviyyəsinin yüksəlməsini, keyfiyyətli əmək və keyfiyyətli həyat şəraitinin qurulmasını və nəticədə insan kapitalının bərqərar olmasını vacib hesab edir. Biz ziyalı nəsil də,  möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının fikirlərinə əsaslanaraq, tələbələrimizin, elmli, bilikli, təhsilli olmasını tövsiyə edirik.

                -Gördüyünüz və görmək istədiyiniz işlərdən, planlarınızdan danışın.

Mən 2008-ci ildən “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” elmi-nəzəri və təcrübi jurnalın təsisçisi və baş redaktoruyam. İldə 3-4 dəfə jurnal çap edilərək sahə oxucularına, xüsusilə tələbələrə, nəşriyyat işçilərinə, müəllimlərə, mütəxəssislərə elmi-nəzəri və təcrübi fikirləri çatdırır.

                Ən böyük arzum Azərbaycan kitabının inkişafını, nailiyyətlərini meydana çıxarmaq, dünya səviyyəsində tanıtdırmaqdır. Bu məqsədlə hal-hazırda “Mətn nəzəriyyəsi” (magistrlər üçün dərs vəsaiti), “Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi”, “Azərbaycan kitab tarixi”, “Dövri mətbuatın tipologiyası” kimi fundamental, monoqrafiyalar, dərsliklər və dərsvəsaitləri üzərində işləyirəm.      

 Müsahibəni aldı: Leyla Abasova 

digər xəbərlər
- MƏZAHİR Süleymanzadəyə və RASİM Sadıqova "İstiqlal, "Vətənə xidmətə görə" ordenləri və "İgidliyə görə" medalı!... - LAYİQDİRLƏR!
- Sumqayıt hadisələri... Xuraman Abbasovanın kəlağayısı və 27 il
- Rəhmətlik nənəmin bir sözü var idi... - ƏSL SEVGİ BARƏDƏ QEYDLƏR
- Eyruzun qaranlıqları yaran "çırağı"
- SUMQAYIT - "MƏNİM AĞ ŞƏHƏRİM"!
- Bukmekerlər nə deyir: Nobeli kim qazanacaq? TƏHLİL
- UNUDULMAZ MÖVQE SAHİBİ
- KQB-nin 300 il qadağan etdiyi kitab
- Xocalı-Azərabaycanın bitməyən qanlı göz yaşı
- Bu insanları xoşbəxtlik duyğusu heç vaxt tərk etmir

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
24 Aprel, 2018
19:14 Muxtar Babayev keçmiş kollektivi ilə vidalaşdı - FOTOLAR
19:09 Sumqayıtın gənc “Şahin”ləri Finala vəsiqə qazandılar
19:08 Sumqayıtın komandası Finalda
15:55 Yeni nazir Muxtar Babayev tanınmış bəstəkarın oğluymuş - VİDEO
10:45 ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ: Bu universitetdə DİM-in "Abituriyent Məsləhət Mərkəzi” yaradılıb
23 Aprel, 2018
21:33 Sumqayıtdan nazir postuna - MUXTAR BABAYEV YENİ VƏZİFƏDƏ
19 Aprel, 2018
11:03 Koreya səfiri Western Caspian-da
17 Aprel, 2018
17:58 Sumqayıtda “Xəmsə” Milli İntellektual Oyununun seçim turu keçirildi
16 Aprel, 2018
21:08 Sumqayıtda “Şahin” hərbi-idman oyununun qalibi müəyyən oldu.
13 Aprel, 2018
10:33 Bakı məktəbliləri üçün robototexnika təlimləri - ÖDƏNİŞSİZ
12 Aprel, 2018
21:55 Sumqayıt özünün təcrübəli metallurqunu, nüfuzlu alimini itirdi
10 Aprel, 2018
22:56 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
07 Aprel, 2018
12:14 Müəllimlər üçün növbəti diaqnostik qiymətləndirmənin vaxtı açıqlandı
06 Aprel, 2018
21:04 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
05 Aprel, 2018
21:45 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə - Gücümüz Birliyimizdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
04 Aprel, 2018
20:45 Sumqayıtda “Hamı Seçkilərə Gücümüz Birlikdədir” devizi ilə maarifləndirici görüş keçirildi.
17:12 Sumqayıtlılar Quba məzarlığını ziyarət edib
03 Aprel, 2018
16:26 Sumqayıtda bir nəfər göldə batıb
14:49 Qərbi Kaspi Universitetinin Texnoparkı yeni əməkdaşlıq platformasında - MEMORANDUM İMZALANDI
31 Mart, 2018
15:31 Sumqayıtda “Tarixi mart həqiqətləri” adlı dəyirmi masa keçirildi
26 Mart, 2018
12:13 Bu universitet tələbələrini işlə təmin edir
24 Mart, 2018
20:02 Sumqayıtın 1-ci məhəlləsi şəhərin "1-ci"sinə, nümunəvi məhəlləyə çevrilir
16 Mart, 2018
19:53 Sumqayıtda “Qələbəyə Doğru” bilik müsabiqəsi keçirildi
17:54 Sağlam gələcək sağlam tərbiyənin işığında parlayır
13 Mart, 2018
21:04 Sumqayıtda "Hamı Seçkilərə" mövzusunda maarifləndirici təlim keçirildi
10 Mart, 2018
17:23 Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə Əmək Yarmarkası keçirilib
07 Mart, 2018
21:13 Yazıçı Süleyman Hüseynovun "AND" romanı "slavyanlar"ın diqqət mərkəzində
10:44 Bu iki şirkət birgə təhsil layihələri həyata keçirəcək
05 Mart, 2018
13:18 Reduco "EU Business School" ilə əməkdaşlığa başlayır
10:25 Robototexnika olimpiadasının final yarışları keçirilib - "Western Caspian"da
01 Mart, 2018
09:34 Məktəblilərin robotları döyüşəcək – BU ŞƏNBƏ
28 Fevral, 2018
20:59 30 il əvvəl Sumqayıtda...
26 Fevral, 2018
22:41 2 saylı tam orta məktəbdə Xocalı soyqırımı anıldı
17:53 ASAN könüllüləri “Xocalıyıq” dedilər
25 Fevral, 2018
18:48 Qərbi Kaspi Universitetində Startap Günləri keçirilib
24 Fevral, 2018
20:45 S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxanada Sumqayıtda erməni təxribatları və Xocalı facisəi ilə bağlı tədbir keçirmişdir
23 Fevral, 2018
16:40 Güllə atıcılığı üzrə Sumqayıt kubokuna yekun vuruldu
22 Fevral, 2018
15:31 Bu universitetdə açıq mühazirələr başlayır
14:38 Sumqayıt “ASAN xidmət” könüllülərindən maraqlı VİDEOÇARX
20 Fevral, 2018
16:00 Sumqayıtda “Heydər Əliyev Azərbaycanda Gənclər siyasətinin banisidir” mövzusunda konfrans keçirildi
12:24 Ordumuzun ilk zenit raket artileriya divizionu... - VİDEOREPORTAJ
19 Fevral, 2018
21:25 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinə yekun vuruldu.
21:19 Gənclər Sumqayıt Texnologiyalar Parkında oldular
18 Fevral, 2018
15:58 İTV-də sumqayıtlı incəsənət ustalarının çıxışı yayımlanacaq - BU GÜN
17 Fevral, 2018
16:59 Sumqayıtlı iş adamı statuslarını kitab etdi: "Statusman"
16 Fevral, 2018
09:59 Qərbi Kaspi Universitetindən magistrlar üçün üçlü diplom layihəsi
15 Fevral, 2018
10:17 Western Caspian-da məktəblilər üçün təlimlər davam edir
13 Fevral, 2018
11:41 Murad Dadaşov Sumqayıt “ASAN xidmət”də könüllü oldu
11 Fevral, 2018
21:27 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyənləşdi
21:18 Sərbəst güləş üzrə gənclər arasında keçirilən şəhər yarışına yekun vuruldu
10 Fevral, 2018
17:53 Zakir Fərəcov ildə yalnız bir gün yox, hər gün hesabat verir - öz yorulmaz, gərgin fəaliyyəti, böyük və xoş əməlləri ilə!
17:36 Yunan-roma güləşi üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyən oldu
17:04 Sumqayıtlı gənc Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzinə direktor təyin edilib
08 Fevral, 2018
21:16 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinə start verildi
10:44 Növbəti startap günləri başlayır – bu dəfə Western Caspian-da
06 Fevral, 2018
16:39 Azərbaycanda məktəblilərin hazırladığı robotlar döyüşəcək
03 Fevral, 2018
09:42 YAP Sumqayıt şəhər təşkilatı növbəti ağacəkmə aksiyası keçirib
01 Fevral, 2018
17:30 Qərbi Kaspi Universitetində ingilis dili üzrə final imtahanlar belə keçirilir
31 Yanvar, 2018
15:20 “Talassemiya ilə mübarizədə KİV-in rolu” mövzusunda konfrans keçirildi
29 Yanvar, 2018
19:38 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinin qalibləri müəyyən olundu.
25 Yanvar, 2018
10:34 Gənclər “Əsl məhəbbət haqqında” filmini izləyiblər
23 Yanvar, 2018
10:29 Qocaman elm adamı - Bayram Allahverdiyev
22 Yanvar, 2018
20:47 Sumqayıtda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş idman yarışları keçirilmişdir
21 Yanvar, 2018
13:57 Qərbi Kaspi Universitetində imtahanlarla bağlı mediatur təşkil edilib
20 Yanvar, 2018
21:10 MƏZAHİR Süleymanzadəyə və RASİM Sadıqova "İstiqlal, "Vətənə xidmətə görə" ordenləri və "İgidliyə görə" medalı!... - LAYİQDİRLƏR!
19 Yanvar, 2018
21:20 Sumqayıtda “Xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi” adlı tədbir keçirildi
14:01 ABŞ səfiri tələbələr qarşısında
07 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalasdiraq " layihəsinin bağlanış mərasimi keçirlib.
04 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalaşdıraq!" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib.
16 Yanvar, 2018
11:30 Sumqayıtda “İnsan təbiətini necə tanıyaq” mövzusunda təlim keçirilib
11:28 İndira Şəmsivari - Vətənini, xalqını hədsiz sevən ziyalı qadın, fəal ictimaiyyətçi, qayğıkeş ana, sədaqətli dost
11:23 SUMQAYITDA 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ANILDI
15 Yanvar, 2018
10:11 Sumqayıt Bələdiyyəsi hesabat verdi
12 Yanvar, 2018
21:08 Eyruz Məmmədov - 65!
18:30 Maliyyə bazarlarının tənzimləyiciləri
11 Yanvar, 2018
22:48 "Diskriminasiyaya məruz qalmama və bərabərlik hüququ" mövzusunda təlim keçirilib
10 Yanvar, 2018
19:11 Sumqayıtda rəsmi IELTS imtahanı keçiriləcək
09:40 Azərbaycanlı tələbənin layihəsi qlobal şəbəkəyə çıxa bilər
08 Yanvar, 2018
11:28 ABŞ diplomatlarını PKK ilə görüşə göndərdi
11:21 Alpinistlərin axtarışları Xınalıq istiqamətində davam etdirilir
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm