22 Fevral, 2018 03:07

Baş səhifə Siyasət İqtisadiyyat Cəmiyyət Şəhər həyatı Hadisə Dünya Sağlamlıq Mədəniyyət İdman Təhsil, elm Əlaqə

ARXİV

Qocaman elm adamı - Bayram Allahverdiyev

23.01.2018 10:29

Bayram Vəli oğlu Allahverdiyev 1938-ci il yanvar ayının 23-də Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1957-1962-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Kitabxanaşünaslıq şöbəsində “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” üzrə təhsil almışdır. 1962-1964-cü illərdə Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində klub müdiri, 1964-1967-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almışdır. 1968-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. Elə həmin ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 1968-1992-ci illərdə BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dosent və professoru vəzifəsində, 1992-ci ildən 2012-ci ilə qədər BDU-nun Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə AMEA-nın Dil və Ədəbiyyat İnsitutunda “Orta əsr Azərbaycan kitabı (XI – XVIII əsrlər)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, 1991-ci ildə isə Moskvada “Azərbaycan Respublikasının texniki kitab nəşrinin tarixi (1920-1985-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə əlyazma kitablarının yaranması, tərtibatı və yayılması xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmışdır. Azərbaycan kitabının tipologiyası, Azərbaycan texniki kitabının nəşri, formalaşması və tipologiyasını tədqiq və inkişaf etdirmişdir. 4 elmlər namizədi yetişdirmişdir. Ailəlidir, 4 övladı var.


- Ad gününüzü necə qeyd etdiniz?

-Mənim ad günüm yanvar ayının 23-dədir. Buna görə də, mənimlə bağlı dostlar, tanışlar, dövlət səviyyəsində televiziyalar maraqlanır. Bu maraqlar bir tərəfdən məni sevindirir, digər tərəfdən məni keçdiyim həyat yoluna bir daha nəzər salmağı tələb edir.

Mənim həyat yolum, keşməkeşli, çətin, maraqlı və bəzi hallarda sevindirici olmuşdur. Buna görə də belə hesab etdim ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası mənim haqqımda veriliş aparsa daha yaxşı olar. Azərbaycan Dövlət Televiziyasına yazılı şəkildə müraciət etdim və müraciətimə müsbət cavab aldım. Çünki, mənim elmi və tədris fəaliyyətim çoxcəhətli, çoxşaxəli və zəngin olmuşdur.

                Azərbaycan Dövlət Televizyasının mənim fəaliyyətimin çoxcəhətli olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra sorğuma müsbət cavab verildi, mənə bir daha məlum oldu ki, dövlət müəssisələri, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti, elmə, alimə hər zaman yüksək dəyər vermişdir və verir. Buna görə də mənim haqqımda bir saatlıq efir vaxtı ayrıldı və 80 illik həyatımın, elmi fəaliyyətimin bir çox cəhətləri orada öz əksini tapmışdır. Bir daha hiss etdim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan alimlərinə, incəsənət xadimlərinə verdiyi dəyərlər hər bir dövlət müəssisəsində əsas götürülür. Azərbaycan Dövlət Televiziyası da bu istiqamətdə öncül ana televiziya hesab edilir.

                Həm də bir çox respublikanın tanınmış mətbuat orqanlarında, tanınmış, sayılıb seçilən alimlər tərəfindən mənim həyat və yaradıcılığıma həsr edilmiş, tədris fəaliyyətimi işıqlandıran çox sayda elmi məqalələri dərc edildi.

                -80 yaş sizə nə deyir? Bu yaşa qədər gəlib çatmaq bir insan üçün nə deməkdir?

                - 80 yaş mənə çox şeylər bəxş etdi. Gözəl ailəm, iki oğlum, iki qızım, dörd nəvəm, bir nəticəm var. Bütün ailə üzvlərim ali savadlı, təhsilli, xalqımıza ləyaqətlə xidmət göstərirlər. İki qızım həkimdir, xalqımızın sağlamlığına öz fəaliyyətlərində xüsusi yer verirlər.

                80 yaş mənə deyir ki, sən öz elmi fəaliyyətinlə öyünə bilərsən. Ən çətin elm sahələrindən biri olan kitab haqqında elmin bütün sirrlərini ilk dəfə ölkəmizdə araşdıran, bu problemi elmi-tədqiqatlara cəlb edən mən oldum. Ömrümün 40 ilindən çoxunu kitab və kitabçılıq işinə, orta əsr xəttatların, rəssamların, cildçilərin, nəqqaşların, zərkubların, müzəhhiblərin və s. fəaliyyətlərini üzə çıxarıb kitablarda, mətbuat səhifələrində nəşr etdirdim. Yazdığım məqalələrdə, kitablarda, dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində dövlətçilik prinsipi əsas götürülmüş, xalqımızın adət-ənənələrinin zəngin olduğu, kitab mədəniyyətinin yüksək olduğu və hamı tərəfindən təqdir edilən hörmətli bir iş kimi öz əksini tapdı.

                Əlbəttə, ki, bu yaş az yaş deyil. Bu illər ərzində keşməkeşli həyat, elmi mübarizələr, elmi araşdırmalar, tədqiqatlar həyat kitabımın bütün səhifələrində öz əksini tapdı. 49 yaşımda həyat yoldaşımı vaxtsız itirdim. Dörd övlada həm ata, həm də analıq təəssübkeşliyi göstərdim. Hamısını sağlam, təhsilli böyütdüm. Oğlanları evləndirib, qızları köçürtdüm. Nəvə toyu edib nəticə gördüm. Bunlar hamısı mənim ömür kitabımın ən zərif və sevincli səhifələridir.

                Təbii ki, həyat hər zaman sevincli, büsatlı olmur. Yaşadığımız həyatda sevincli günlərlə bərabər, çətin, ağır günlərim də olmuşdur. Mən bunların hamısından şərəflə keçdim. Ömür yolumu beləcə 80 yaşa gətirib çatdırdım.

-        Maraqlıdır, müəllimin doğum gününü ilk təbrik edən kim oldu?

                Məni ilk təbrik edən qız nəvəm Kübra xanım oldu. Mənə onun təbriki dünyaları bəxş etdi.

-        Siz istədiyiniz həyatı yaşamısınızmı?

                -Bu sual dərin mənalı sualdır. Çünki, biz həyata gələrkən taleyimizdən xəbərsiz oluruq. Heç kəs, nə doğulacağı Vətəni, nə valideynlərini, nə də taleyini özü müəyyən etmir. Xoşbəxtəm ki, vətənim Azərbaycandır. Bu taleyimin ən gözəl bəxşeyişidir mənə. Mən də vətənimə layiqli övlad olmağa hər zaman çalışmışam. Valideynlərim kasıb, kolxozçu olublar. Atam II Dünya müharibəsinə yola düşmüş və Ukrayna cəbhəsində 1943-cü ildə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Anam isə 40 ildən çox kolxozda sağıcı işləmiş və dəfələrlə dövlət tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Taleyin yazısı belə olub ki, mən valideynlərimi vaxtsız itirmişəm. Mən aspiranturada oxuyanda anam da dünyasını dəyişdi. Mənim sonrakı uğurlarımı görmək ona nəsib olmadı. Bu da taleyin bir acı yazısıdır. Lakin mən onları həmişə anıram, onları yadıma salanda çox kövrəlirəm. Hər yaşda valideynə övlad tərəfindən böyük qayğı olduğunu dərk edib, onların yoxluğuna təəssüflənirəm.

                Həyat elə gətirdi ki, mən  ali təhsilimi başa vurduqdan sonra həyatımın böyük bir hissəsi elmi işlərə, tədqiqatlara bağlandı. Bu sahədə çoxlu çətinliklərim olub və həmişə bu qarşıya çıxan problemləri müsbət həll etməyə çalışmışam. Bu da bir taleyin qismətidir.

-        80 yaşda ən böyük arzunuz nədir?

                -Mənim ziyalı alim kimi ən böyük arzum ölkəmizdə Qarabağ münaqişəsinin həll olunması, qaçqın və köçkünlərimizin öz torpaqlarına qayıtmasıdır. Hər il neçə-neçə oğullarımız şəhid olur, ana-bacılarımızın, gəlinlərimizin, qızlarımızın gözü yaşlı qalıb. Müharibə amansızdır, qəddardır. Mən nəinki Azərbaycanda bütün dünyada sülhün, barışığın bərqərar olmasını arzu edirəm. Bu arzudan sonra bütün arzuların həyata keçməsi asanlaşar.

                - Müdriklik zirvəsində, gənclərə, o cümlədən tələbələrə tövsiyələriniz nədir?

                Bu zirvədə mənim gənclərə, tələbələrə tövsiyəm gözəl təhsil almaq, vətənə, dövlətimizə layiqli xidmət göstərmələridir. Çünki bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev hər zaman təhsilin, elmin inkişaf etdirilməsini əsas tutub və bunun üçün hər zaman cəmiyyətdə təhsillin, elmin və intellekt səviyyəsinin yüksəlməsini, keyfiyyətli əmək və keyfiyyətli həyat şəraitinin qurulmasını və nəticədə insan kapitalının bərqərar olmasını vacib hesab edir. Biz ziyalı nəsil də,  möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının fikirlərinə əsaslanaraq, tələbələrimizin, elmli, bilikli, təhsilli olmasını tövsiyə edirik.

                -Gördüyünüz və görmək istədiyiniz işlərdən, planlarınızdan danışın.

Mən 2008-ci ildən “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” elmi-nəzəri və təcrübi jurnalın təsisçisi və baş redaktoruyam. İldə 3-4 dəfə jurnal çap edilərək sahə oxucularına, xüsusilə tələbələrə, nəşriyyat işçilərinə, müəllimlərə, mütəxəssislərə elmi-nəzəri və təcrübi fikirləri çatdırır.

                Ən böyük arzum Azərbaycan kitabının inkişafını, nailiyyətlərini meydana çıxarmaq, dünya səviyyəsində tanıtdırmaqdır. Bu məqsədlə hal-hazırda “Mətn nəzəriyyəsi” (magistrlər üçün dərs vəsaiti), “Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi”, “Azərbaycan kitab tarixi”, “Dövri mətbuatın tipologiyası” kimi fundamental, monoqrafiyalar, dərsliklər və dərsvəsaitləri üzərində işləyirəm.      

 Müsahibəni aldı: Leyla Abasova 

digər xəbərlər
- "AYRILIQ" mahnısının məşhur ifaçısı Yaqub Zurufçunun Kanada və ABŞ şəhərlərinə qastrol səfəri başlayıb
- Tanınmış sumqayıtlı cərrah Cəfər Quliyevin 40 illik "üsyanı"
- Rəhmətlik nənəmin bir sözü var idi... - ƏSL SEVGİ BARƏDƏ QEYDLƏR
- “Yeni Azərbaycan Partiyası” – Yeni Azərbaycana doğan günəş
- 2014-cü ilin ən çox qazanan yazıçıları- Siyahı
- O səs nə səs idi, Allah?!..
- Heç kəs unudulmur...
- Axı rüşvətin Sumqayıta nə aidiyyatı var?!
- KQB-nin 300 il qadağan etdiyi kitab
- Vətəni, xalqı naminə fədakarlıqla tankların üstünə gedən, SSRİ nazirini "trevoqa" ilə müşavirədən çıxaran Rasim Eminbəyli

GÜNÜN FOTOSU

Sumqayıt bulvarı belə olacaq

GÜNÜN SİTATI
İlham Əliyev: "Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti kifayət qədər yaxşıdır"

XƏBƏRLƏR
20 Fevral, 2018
16:00 Sumqayıtda “Heydər Əliyev Azərbaycanda Gənclər siyasətinin banisidir” mövzusunda konfrans keçirildi
12:24 Ordumuzun ilk zenit raket artileriya divizionu... - VİDEOREPORTAJ
19 Fevral, 2018
21:25 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinə yekun vuruldu.
21:19 Gənclər Sumqayıt Texnologiyalar Parkında oldular
18 Fevral, 2018
15:58 İTV-də sumqayıtlı incəsənət ustalarının çıxışı yayımlanacaq - BU GÜN
17 Fevral, 2018
16:59 Sumqayıtlı iş adamı statuslarını kitab etdi: "Statusman"
16 Fevral, 2018
09:59 Qərbi Kaspi Universitetindən magistrlar üçün üçlü diplom layihəsi
15 Fevral, 2018
10:17 Western Caspian-da məktəblilər üçün təlimlər davam edir
13 Fevral, 2018
11:41 Murad Dadaşov Sumqayıt “ASAN xidmət”də könüllü oldu
11 Fevral, 2018
21:27 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyənləşdi
21:18 Sərbəst güləş üzrə gənclər arasında keçirilən şəhər yarışına yekun vuruldu
10 Fevral, 2018
17:53 Zakir Fərəcov ildə yalnız bir gün yox, hər gün hesabat verir - öz yorulmaz, gərgin fəaliyyəti, böyük və xoş əməlləri ilə!
17:36 Yunan-roma güləşi üzrə Sumqayıt birinciliyinin qalibləri müəyyən oldu
17:04 Sumqayıtlı gənc Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzinə direktor təyin edilib
08 Fevral, 2018
21:16 Boks üzrə Sumqayıt birinciliyinə start verildi
10:44 Növbəti startap günləri başlayır – bu dəfə Western Caspian-da
06 Fevral, 2018
16:39 Azərbaycanda məktəblilərin hazırladığı robotlar döyüşəcək
03 Fevral, 2018
09:42 YAP Sumqayıt şəhər təşkilatı növbəti ağacəkmə aksiyası keçirib
01 Fevral, 2018
17:30 Qərbi Kaspi Universitetində ingilis dili üzrə final imtahanlar belə keçirilir
31 Yanvar, 2018
15:20 “Talassemiya ilə mübarizədə KİV-in rolu” mövzusunda konfrans keçirildi
29 Yanvar, 2018
19:38 Sumqayıtda cüdo üzrə şəhər birinciliyinin qalibləri müəyyən olundu.
25 Yanvar, 2018
10:34 Gənclər “Əsl məhəbbət haqqında” filmini izləyiblər
23 Yanvar, 2018
10:29 Qocaman elm adamı - Bayram Allahverdiyev
22 Yanvar, 2018
20:47 Sumqayıtda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş idman yarışları keçirilmişdir
21 Yanvar, 2018
13:57 Qərbi Kaspi Universitetində imtahanlarla bağlı mediatur təşkil edilib
20 Yanvar, 2018
21:10 MƏZAHİR Süleymanzadəyə və RASİM Sadıqova "İstiqlal, "Vətənə xidmətə görə" ordenləri və "İgidliyə görə" medalı!... - LAYİQDİRLƏR!
19 Yanvar, 2018
21:20 Sumqayıtda “Xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi” adlı tədbir keçirildi
14:01 ABŞ səfiri tələbələr qarşısında
07 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalasdiraq " layihəsinin bağlanış mərasimi keçirlib.
04 Dekabr, 2017
20:56 "Sağlam Gənclik Formalaşdıraq!" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib.
16 Yanvar, 2018
11:30 Sumqayıtda “İnsan təbiətini necə tanıyaq” mövzusunda təlim keçirilib
11:28 İndira Şəmsivari - Vətənini, xalqını hədsiz sevən ziyalı qadın, fəal ictimaiyyətçi, qayğıkeş ana, sədaqətli dost
11:23 SUMQAYITDA 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ ANILDI
15 Yanvar, 2018
10:11 Sumqayıt Bələdiyyəsi hesabat verdi
12 Yanvar, 2018
21:08 Eyruz Məmmədov - 65!
18:30 Maliyyə bazarlarının tənzimləyiciləri
11 Yanvar, 2018
22:48 "Diskriminasiyaya məruz qalmama və bərabərlik hüququ" mövzusunda təlim keçirilib
10 Yanvar, 2018
19:11 Sumqayıtda rəsmi IELTS imtahanı keçiriləcək
09:40 Azərbaycanlı tələbənin layihəsi qlobal şəbəkəyə çıxa bilər
08 Yanvar, 2018
11:28 ABŞ diplomatlarını PKK ilə görüşə göndərdi
11:21 Alpinistlərin axtarışları Xınalıq istiqamətində davam etdirilir
10:18 Tərcümə Mərkəzi orfoqrafiya sözlüyünə yeni sözlər daxil edib
06 Yanvar, 2018
22:43 Sumqayıt gəncləri qalib oldu
04 Yanvar, 2018
13:41 "AYRILIQ" mahnısının məşhur ifaçısı Yaqub Zurufçunun Kanada və ABŞ şəhərlərinə qastrol səfəri başlayıb
03 Yanvar, 2018
22:47 Qərbi Kaspi Universiteti fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir
01 Yanvar, 2018
18:30 Sumqayıtda 2017-ci ilin ən vacib hadisələri...
31 Dekabr, 2017
12:05 Azərbaycan ədəbiyyatının yaxın dostu Şаxlo Kasımova: "Odlar Yurdu Azərbaycan mənim ikinci vətənimdir, mənim üçün doğmadır!"
30 Dekabr, 2017
18:53 “Həll olunmayan problemə görə narahat olmağa dəyməz” – 122 yaşlı xanımın həyat devizi
14:27 Bu yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olundu – Prezident FƏRMAN İMZALADI
14:20 Sürücülərə şad xəbər - Prezident bu cəriməni LƏĞV ETDİ
13:57 Sumqayıt Gəncləri Həmrəylik Günü və Yeni İl bayramını qeyd etdi
11:52 Sumqayıtda Gənclər üçün bayram tədbiri keçirildi
29 Dekabr, 2017
19:38 Sumqayıtda elektrik sayğacına haqsız cərimə yazılıb- abonent şikayət edir
28 Dekabr, 2017
14:16 Məktəblilər arasında LEGO Sumo robototexnika olimpiadası BAŞLAYIR
13:10 “WhatsApp” bu telefonlarda işləməyəcək - YANVARIN 1-DƏN
13:01 Xərçəng xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbləri
12:52 Xankəndisiz 26 il
12:09 Sumqayıtda rəsm-sərgi müsabiqəsi keçirildi
27 Dekabr, 2017
14:54 Sumqayıtlı yazıçının növbəti uğuru
13:40 Azərbaycanda ibtidai sinif müəllimi fəryad etdi: " İmkan verin uşaqlar yazmağı, oxumağı öyrənsinlər" - SOS
26 Dekabr, 2017
22:48 Qərbi Kaspi Universitetinin “Qarabağ: 2016/2017” adlı nəşri işıq üzü görüb
18:54 Sumqayıtda qaliblər müəyyənləşdi: "Maliyyə”, “Assorti” və “BİR”
18:49 Prezident məmurlarla bağlı sərəncam imzaladı
18:43 Sumqayıtda top mərmisi tapıldı
13:05 “Sumqayıt”ın qış hazırlıq planı müəyyənləşdi
10:55 Müdafiə naziri ön xətdə əsgər yataqxanasının açılışında iştirak edib
10:45 Azərbaycanın 2018-ci ildə dövlət büdcəsi nə qədər olacaq? - Prezident təsdiqlədi
10:32 Sumqayıtda qubadlıları bir araya toplayan SƏBƏB
25 Dekabr, 2017
21:43 "Sumqayıt" növbəti futbolçu transferini həyata keçirib
16:40 "Sumqayıt"a məğlubiyyət göstərdi ki, futbolla zarafat etmək olmaz”
16:02 Zakir Fərəcov: "İlham Əliyevin qayğısı Sumqayıtın yeni inkişaf mərhələsinin əsas zəminidir" - YAZI
24 Dekabr, 2017
18:09 Təhsil Nazirliyinin səlahiyyəti artırılıb
14:53 "Qarabağ"ın hücumçusu barədə kitab çapdan çıxıb
10:55 Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür
23 Dekabr, 2017
19:04 Sumqayıtda zavodda faciə...
14:08 Azərbaycanda yeni qurum yaradıldı – PREZİDENTİN FƏRMANI
12:19 Çin olan yuxular - HEKAYƏ
10:44 Tanınmış professor tələbələrə mühazirə deyib
22 Dekabr, 2017
19:17 Prezidentdən Sumqayıtla bağlı daha bir sərəncam: rektora "Şöhrət" ordeni verdi
18:56 Sumqayıtda 200 uşağa qış geyimi və bayram sovqatı verildi
Siyasət   İqtisadiyyat   Cəmiyyət   Şəhər həyatı   Hadisə   Dünya   Sağlamlıq   Mədəniyyət   İdman   Təhsil, elm